La Moustache Samedi 27 Off 2 Open és un nou concepte de bicicleta per muntanya però amb la comoditat de tenir un quadre obert.