NAVEGACIÓ ANÒNIMA A TRAVÉS DE LES PÀGINES WEB

Àngels Bassas, titular del web site “bicicletaselectricasbarcelona.es” amb els dominis “noulimits.com” “noulimits.es” “noulimits.cat” només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del nostre web:
1. el nom de domini del proveïdor (PSI) i / o adreça IP que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor XXX només estarà identificat amb el domini xxx.com i / o l’adreça IP. D’aquesta manera podem elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint el nostre web.
2. La data i hora d’accés al nostre web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustaments precisos per a evitar problemes de saturació a les hores punta.
3. La direcció d’Internet des de la qual va partir el link que dirigeix ​​al nostre web. Gràcies a aquesta dada, podem conèixer l’efectivitat dels diferents banners i enllaços que apunten al nostre servidor, per tal de potenciar els que ofereixin millors resultats.
4. El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat de que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.
La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

NAVEGACIÓ AMB COOKIES

La pàgina web utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten obtenir la següent informació:
1. La data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre web.
2. El disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita al nostre web.
3. Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.
L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, l’empresa no es responsabilitza que la desactivació dels mateixos impedeixi el bon funcionament de la pàgina.

TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Àngels Bassas / NOULIMITS, amb domicili social a Carrer del Nord, 68 local 11 -08.950 Esplugues de Llobregat, amb número de NIF 35.056.198N. , És la titular del web site “bicicletaselectricasbarcelona.es”.
D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del seu registre, o qualsevol altre facilitat a Àngels Bassas / NOULIMITS per al seu accés a alguns dels serveis del web site (subscripció a fòrums, xats, concursos, …), siguin incorporats a fitxers titularitat d’aquesta empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a “bicicletaselectricasbarcelona.es”, per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats a “bicicletaselectricasbarcelona.es” que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per mantenir-lo informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb Unitat Editorial Internet, SLU o amb terceres empreses col·laboradores. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.
Així mateix, l’usuari presta el seu consentiment perquè Olga Camargo. cedeixi les seves dades a empreses col·laboradores amb l’única finalitat de millorar la prestació dels serveis pactats, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de les dades de caràcter personal.
Àngels Bassas / NOULIMITS es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.
L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-Àngels Bassas el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició escrita dirigida a Àngels Bassas / NOULIMITS carrer del Nord, 68 local 11 -08.950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, ​​Espanya.